Skip to main content

Podnikatel musí být nejen dravý obchodník, ale také správný hospodář.

To znamená neustále hledat cesty jak optimalizovat náklady a efektivněji využívat finanční prostředky. Na daních můžete ušetřit například i díky spoření na penzi či placení životního pojištění. Pojďme se na to podívat blíže.

Uspořte až 50 000 Kč ročně do životního a penzijního pojištění

Určitě jste již někdy řešili, jak si z firmy vyplatit více peněz, aniž byste museli zároveň platit více na  daních a odvodech. Jako zaměstnavatel můžete svým zaměstnancům přispět až 50 000 Kč ročně v celkovém souhrnu životního pojištění (ŽP) a doplňkového penzijního spoření (DPS), které se původně jmenovalo penzijní připojištění (PP).

Tento příspěvek je pro vaši firmu daňově uznatelným nákladem a na straně zaměstnance je osvobozen od daně z příjmů a nepodléhá ani odvodům do sociálního a zdravotního pojištění. Kouzlo spočívá v tom, že jako majitelé jste zároveň i zaměstnanci ve své vlastní firmě (většinou), a proto si tento příspěvek můžete vyplatit z firmy i sobě, a to vedle klasických příspěvků, které platíte soukromě jakožto poplatník.

Co je třeba splnit u pojištění, které slouží jako daňově uznatelný náklad?

Podmínky pro uznání daňových výhod soukromého pojištění upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Jak u životního pojištění, tak u doplňkového penzijního spoření musí být splněny tyto podmínky:

  • pojištěný je zároveň pojistníkem (tím, kdo uzavřel smlouvu)
  • smlouva je sjednána minimálně na 5 let
  • smlouva je sjednána minimálně do roku, kdy pojištěný dosáhne 60 let
  • smlouva neumožňuje mimořádné výběry

Příspěvky musí být také zakotvené v kolektivní nebo pracovní smlouvě, případně v jiném vnitřním firemním předpise a jejich vyplacení se dokládá pomocí potvrzení od instituce, u které je pojištění sjednané. Různé pojistné produkty lze také změnit kdykoliv, když zjistíte, že vám vyhovuje něco jiného.

Jak výhody daňově uznatelných nákladů ještě zvýšit?

Osobní výhody soukromého spoření jsou zřejmé. Pro firmu se ale pozitivní efekt daňově uznatelných produktů sčítá s každým zaměstnancem, kterému tento benefit poskytnete. Konkrétně můžete ušetřit na nákladech za odvody až 20 000 Kč ročně za každou osobu.

Zaměstnancům je bohužel někdy těžké vysvětlit, proč by měli dostávat část mzdy v podobě příspěvku na soukromé spoření, protože by peníze raději viděli na výplatní pásce, ale se správnými argumenty, budou z takového benefitu nadšení. Nebojte se jim návrh proto přednést, případně se na nás obrátit pro radu.

Sjednat schůzku