Finanční plánování a ochrana před riziky

Společně dáme také Vaše finance do pořádku. Díky nám ušetříte čas i peníze a Váš život bude zase o to bohatší a svobodnější. Vždy na své straně budete mít partnera, na kterého se můžete spolehnout.

Finanční plánování

Správně nastavíme a vyhodnotíme Vaše finanční možnosti. Naplánujeme kam a kolik si spořit, abychom zajistili udržení životního standardu nehledě na penzi. Díky širokému spektru našich služeb vybereme řešení odpovídající Vašim potřebám.

Zajištění rizik

Společně dohlédneme na to, abychom správně ochránili Vás i Vaši rodinu před nečekanými událostmi. Nastavíme optimální řešení, abychom i v případných těžkých životních situacích zmírnily negativní dopady.

Financování bydlení

Máte v plánu pořízení vlastního bydlení, nebo třeba koupi chalupy na rekreaci? Pravidelně mapujeme podmínky a nabídky finančních institucí, a ty nejlepší si střádáme právě pro naše klienty.

Tvorba rezerv

Pro eliminaci potenciálních rizik je potřeba myslet také na zadní vrátka. Zohledňujeme tedy současnost, možná rizika i dlouhodobé příležitosti. Rezervy dělíme na krátkodobé – pro překonání nahodilých finančních nedostatků, střednědobé – pro splnění přání a cílů, dlouhodobé – pro naplnění Finanční nezávislosti.

Daňové pobídky

Poskytneme zaměstnavatelům jednoduchý přehled kroků, kterými je možné snížit náklady na zaměstnance a dodržet přitom všechny zákonné náležitosti.

Finanční gramotnost

Snažíme se s našimi klienty neustále pracovat a rozšiřovat jejich znalosti. Díky pravidelně pořádaným seminářům a webinářům jsme našli způsob jak tyto znalosti neustále prohlubovat.