Majitelé firem

Naše služby jsou zaměřeny zejména na potřeby majitelů malých a středních firem a pro každého, kdo chce ochránit a uchovat finanční majetek pro sebe, případně pro budoucí generace. Mimo vhodné investiční nástroje u nás máte možnost využít konzultační a poradenskou činnost se zakládáním a správou svěřenských fondů.

Život s firmou

V této fázi Vám pomůžeme se zajištěním Vaší budoucnosti. Budeme využívat strategií, které Vám pomohou směřovat k finanční nezávislosti. Provedeme potřebné kroky k ochraně podnikání před nenadálou situací a začneme správně strukturovat osobní majetek. V případě potřeby nastavíme plán dědictví nebo dohody mezi společníky.

Příprava na nástupnictví

Probereme vaše představy a budoucí plány spojené s firmou. Vyhodnotíme vhodnost založení Svěřenského fondu, jaké má přínosy ale také případné nevýhody. Pomůžeme Vám identifikovat Vaše priority a posoudit zda je pro Vás Svěřenský fond tím správným řešením. Vyhodnotíme veškerá rizika, výhody a náklady související se založením a správou Svěřenského fondu.

Život po firmě

Jak naložit se získaným kapitálem za předání/prodej firmy? Abychom dosáhli Vašich finančních cílů, řídíme naše jednání podle zásad investiční filozofie. Nejdůležitější prvek tvoří zjištění Vašeho individuálního klientského profilu s přihlédnutím k Vašim přáním. Na tomto základě je pak možné navrhnout řešení šité na míru a rozhodnout o optimální investiční strategii.

Majetkové vztahy

Každý z nás si přeje pro sebe a své blízké zabezpečit budoucnost. Správné strukturování majetku je vhodnou volbou k jeho ochraně a růstu. Navrhneme rozložení aktiv tak, aby vzájemně působily a zvyšovaly efekt při zajištění bezpečí a daňových úspor.

Svěřenské fondy

V případě, že vyhodnotíme, že je pro Vás Svěřenský fond vhodným řešením Vaší situace, přistoupíme k realizaci. Pomůžeme se založením a správou Svěřenského fondu. Ve spolupráci s přední českou advokátní kanceláří Vám zajistíme veškerou potřebnou agendu pro vznik Vašeho Svěřenského fondu.